L'esprit de l'escalier's avatar

L'esprit de l'escalier

Harvey Specter could represent the hell out of me anyday…

Harvey Specter could represent the hell out of me anyday…